Stabila stålkonstruktioner
1972 startade Jan-Olov Bergkvist sitt företag Bergkvist Svets & Mek i föräldrahemmets ladugård. Från att ha startat i liten skala har han nu nittiofem anställda. Bland andra hans egen son, som han hoppas kunna ta över företaget i framtiden.
Bergkvist Svets & Mek AB arbetar bland annat med byggsmide, maskinkonstruktioner och servicejobb åt tyngre industrier. Man arbetar rikstäckande över hela Sverige och även i Norge. Bland kunderna återfinns till exempel Fortum, ABB, SSAB, Stora Enso, Outokumpu och de flesta byggföretagen.
- Vi har expanderat kraftigt de senaste åren, berättar Jan-Olov. Det finns inte många som är så här stora i närområdet och kan prestera det som vi gör.
2005 flyttade företaget till nya lokaler i Romme och fördubblade därmed verkstadsytan.
- Jag trodde att vi långsamt skulle växa in i lokalerna, säger Jan-Olov. Men idag har vi inte en kvadratmeter ledig.
Personalen arbetar både i den egna verkstaden och ute på företag och industrier. De lägger stor vikt vid att kunna erbjuda kunderna största möjliga service även vid kort varsel. I framtiden hoppas man att fortsätta växa och kommer att investera i nya maskiner för att ytterligare öka konkurrenskraften.

Bergkvist Svets & Mek AB

Bransch:
Verkstad

Telefon: 0243-21 73 00
Fax: 0243-144 23


Email:
jan-olov.bergkvist@bsm.nu

Hemsida:
www.bsm.nu

Adress:
Bergkvist Svets & Mek AB
Tunavägen 290
78173 Borlänge

| 13 SENASTE FÖRETAGEN